Thương hiệu

Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ

 • Mục tiêu khách hàng
  Đang cập nhật
 • Năm thành lập
  Đang cập nhật
 • Chủ sở hữu
  Đang cập nhật

Thông tin

 • Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ được thành lập theo quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính Phủ và quyết định số 3409/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & PTNT; Viện có tiền thân từ Trung tâm Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp trực thuộc Sở Nông Nghiệp tỉnh Nghĩa Bình do UBND tỉnh Nghĩa Bình thành lập ngày 23/12/1982. Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, cơ sở nghiên cứu này đã nhiều lần thay đổi tên gọi, người Lãnh đạo.
 • Chức năng nhiệm vụ hiện nay của Viện:

          – Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của vùng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          – Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và triển khai tại Vùng.

          – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phát triển các loài cây chủ lực trong phạm vi Vùng.

          – Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước theo phân công của Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền. Thẩm tra hoặc tham gia thẩm tra về công nghệ, kinh tế, kỹ thuật các dự án trọng điểm cấp nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

          – Nghiên cứu và quy hoạch phát triển công nghệ mới, công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

          – Thực hiện chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu của Viện và khuyến nông ở Vùng.

          – Thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất lượng nông sản tại Vùng khi đảm bảo điều kiện về năng lực, trang thiết bị và các điều kiện khác theo quy định pháp luật.

          – Tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

          – Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, quy hoạch phát triển, đào tạo, hợp tác chuyên gia theo quy định của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và pháp luật.

          – Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ nông nghiệp, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù hợp với năng lực của Viện theo quy định của pháp luật.

          – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao.

 

 

 

 

Kinh doanh lưu trú

Hình ảnh

Thông tin & Bản đồ

Địa chỉ:Khu vực 8 - P.Nhơn Phú - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định - Việt Nam
Điện thoại:0256 384 6626
Mobile:0256 384 6626

Đánh giá thương hiệu