Thương hiệu

Cảng Vụ Hàng Hải Quy Nhơn – Cục Hàng Hải Việt Nam

 • Mục tiêu khách hàng
  Đang cập nhật
 • Năm thành lập
  Đang cập nhật
 • Chủ sở hữu
  Đang cập nhật

Thông tin

 • Cảng Vụ Hàng Hải Quy Nhơn là cơ quan trực thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý được giao. Cảng vụ hàng hải có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 
 • Nhiệm vụ của Cảng Vụ Hàng Hải:

          – Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, vận tải biển, công nghiệp tàu thủy và tổ chức giám sát thực hiện trong khu vực quản lý sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

          – Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, công trình hàng hải, kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý.

          – Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan trong phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

          – Phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

          – Tổ chức kiểm tra giám sát việc duy tu, kiểm định cầu, bến cảng biển.

 

 

Kinh doanh lưu trú

Hình ảnh

Thông tin & Bản đồ

Địa chỉ:01 Phan Chu Trinh - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định - Việt Nam
Điện thoại:0256 389 1809
Mobile:0256 389 1809

Đánh giá thương hiệu